อบต.แม่คะตวน บูรณาการหน่วยงานและการท่องเที่ยวเกษตรและพช.จัดประชุมเสริมความรู้ความเข้าใจการดูแลนักท่องเที่ยว…

อบต.แม่คะตวน บูรณาการหน่วยงานการท่องเที่ยว เกษตร และ พช. จัดประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดูแลนักท่องเที่ยวเพื่อเสริมศักยภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวดอยพุ่ยโค…
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30-12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนางจีรภัทร ภัทรพีรวัจน์ รองปลัด อบต. แม่คะตวน พร้อมด้วยทีมงาน อบต.แม่คะตวน ได้จัดประชุมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสบเมย พร้อมด้วยผู้นำและชาวบ้านในชุมชนอุมดาเหนือ ชุมชนอุมดาใต้ ชุมชนแม่ออกเหนือ ตลอดจนเยาวชนต่าง ๆ ในพื้นที่ จำนวน 50 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมให้คำปรึกษาคำแนะนำในการวางแผนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวดอยพุ่ยโค หมู่ 4 บ้านอุมดาเหนือ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งดอยพุ่ยโค เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและจุดชมวิว 360 องศา บนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,400 เมตร ที่มีชื่อเสียง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของสายกางเต๊นท์ ชมดาวชมทะเลหมอก ชมพระอาทิตย์ขึ้น-ตก โดยให้ชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการตั้งแต่การต้อนรับ การขนส่ง การดูแลอำนวยความสะดวก ด้านที่พัก อาหาร การดูแลความปลอดภัย ไปจนจบทริปการท่องเที่ยวของชุมชน โดยให้ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไม่เกิดการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว สร้างความพึงพอใจและประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ร่วมทั้งให้ชุมชนช่วยจัดการของเสีย ขยะ ดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการจัดสรรรายได้อย่างเป็นธรรม ตลอดจนมีการแบ่งสัดส่วนรายได้เข้ากลุ่มให้เป็นกองทุนในการใช้ประโยชน์ของกลุ่มในอนาคต อาทิ สวัสดิการของสมาชิก ซึ่งได้มีการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนดอยพุ่ยโค ซึ่งจดทะเบียนไว้กับสำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566…
นางจีรภัทร ภัทรพีรวัจน์ รองปลัด อบต. แม่คะตวน กล่าวว่า ทาง อบต. มีความยินดีที่จะเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน โดยให้ชุมชนมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเอง และทาง อบต.ยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานทุกด้าน และให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งได้มีการดำเนินงานมาเป็นลำดับ ตั้งแต่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความสะดวก ห้องน้ำ ห้องสุขา ถังบรรจุน้ำอุปโภคบริโภค การจัดการขยะ และสถานีหอชมดาว ซึ่งปัจจุบันได้ร่วมกับทางสำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย และที่ทำการปกครองอำเภอสบเมย จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนดอยพุ่ยโค เป็นอีกก้าวของการพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งในเชิงโครงสร้างพื้นฐานและการบริการ รวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ทั้ง ททท. แม่ฮ่องสอน และ ทกจ.แม่ฮ่องสอน ในเชิงของการทำการตลาดการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการให้บริการของชุมชน…
ว่าที่ ร.ต. ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน กล่าวถึง การบริหารจัดการการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน โดยการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน ซึ่งสามารถสร้างรายได้และกระจายรายได้ไปในชุมชน รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยให้กรอบแนวทางในบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน และดำรงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน และสิ่งแวดล้อม เน้นการบริการที่ประทับใจ การจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยอัธยาศัยไมตรี พร้อมส่งมอบประสบการณ์และการบริการที่สร้างความประทับใจ…
นายวุฒิชัย บุญเอื้อ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวถึงแนวทางการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวร่วมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เน้นย้ำเรื่องความสะอาดในการให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ มีการอบรมการใช้ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ลูกหาบ ร่วมถึงการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว…
นางสาวสาวิตรี วิระราช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย กล่าวถึงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างธุรกิจสินค้าของที่ระลึก อาทิ ผ้าทอกะเหรี่ยง ย่ามทอมือ สินค้าเกษตรกรต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับการรับรองทางกฎหมาย สำหรับเป็นการต่อยอดทางธุรกิจวิสาหกิจชุมชนต่อไป

นายเช้อ รัศมีบารมี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสบเมย กล่าวถึงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชน อาทิ เครื่องใช้ สินค้าจักสาน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผ้าทอมือ เสื้อกะเหรี่ยง และการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ ร่วมถึงการจดทะเบียนสินค้า OTOP เพื่อต่อยอดในธุรกิจต่อไป..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *